Tiếng Việt Hoàng Thịnh Luật Tiếng Anh Hoàng Thịnh Luật
 Trụ sở: 40/9/8 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 Văn phòng: 284/61 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
 Thứ 2 thứ 6: 8:00 - 17:00
 Thứ 7: 8:00 - 11:00
Hotline  0913.849.072
Tiếng Việt Hoàng Thịnh Luật Tiếng Anh Hoàng Thịnh Luật

Hoàng Thịnh Luật

Dịch vụ tố tụng trọng tài

Ngày đăng: 25/05/2023 10:44 AM

  Cơ sở pháp lý:

  - Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

  - Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Quy định Luật Trọng tài thương mại do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành;

  - Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại do Chính phủ ban hành;

  - Các văn bản pháp luật khác liên quan;

  - Các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành liên quan;

  - Các Quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm trọng tài.